Chọn lọc Mới Bán chạy Danh mục Tìm Thư viện của tôi

Đồng bộ sách của bạn vào Alezaa Premium

Giáo trình Phân tích Kinh doanh

Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Công (Chủ biên).
Giá bìa: 51.000đ. Ebook: 25.000đ.
Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Bởi vì, chỉ có hoạt động kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển, mới đứng vững và giành được thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Từ đó, mới có điều kiện để đóng góp cho xã hội. Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các nhà quản trị phải tiến hành các hoạt động quản trị kinh doanh. Trong quá trình tiến hành hoạt động quản trị kinh doanh, các nhà quản trị phải sử dụng rất nhiều công cụ khác nhau, trong đó có phân tích kinh doanh.

Phân tích kinh doanh (business analysis) là thuật ngữ sử dụng để chỉ quá trình nghiên cứu toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp với mục đích sinh lợi. Phân tích kinh doanh hiểu được các vấn đề kinh doanh và cơ hội kinh doanh, trong đó chứa đựng các yêu cầu cụ thể, cần thiết và đề xuất các giải pháp khả thi để đạt được mục đích kinh doanh. Phân tích kinh doanh luôn gắn liền với mọi hoạt động của con người. Trong quá trình tiến hành các hoạt động, con người thường xuyên điều tra, tính toán, cân nhắc, soạn thảo và lựa chọn các phương án hoạt động tối ưu, sao cho với tổng chi phí thấp nhất mà đem lại tổng kết quả cao nhất. Mặt khác, cũng trong quá trình hoạt động, con người cũng thường xuyên đánh giá kết quả công việc thực hiện, rút ra những thiếu sót, tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả, vạch rõ tiềm năng chưa được sử dụng và đề ra biện pháp khắc phục, xử lý và sử dụng kịp thời để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, sau nhiều lần thảo luận, sửa chữa, Bộ môn Kế toán Quản trị và Phân tích kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiến hành tổ chức biên soạn lại Giáo trình "Phân tích Kinh doanh" cho phù hợp với tình hình mới. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước cùng với ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp trong và ngoài trường. Giáo trình được chia làm 5 chương sau:

- Chương 1: Cơ sở lý luận của Phân tích Kinh doanh;
- Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh;
- Chương 3: Phân tích hoạt động đầu tư;
- Chương 4: Phân tích hoạt động tài chính;
- Chương 5: Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Về đầu trang

Định dạng PDF, PRC, EPUB, MOBI là sách miễn phí (free). Ebook bản quyền sau khi mua sẽ tải về (download) và đọc thông qua trình đọc Alezaa trên các thiết bị.