Chọn lọc Mới Bán chạy Danh mục Tìm Thư viện của tôi

Đồng bộ sách của bạn vào Alezaa Premium

Logistics - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Loan GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào.
Giá bìa: 150.000đ. Ebook: 75.000đ.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/01/2011 đã xác định: “Phát triển khu vực dịch vụ hiệu quả, đạt chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế; phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đảm bảo tăng trưởng và dần từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức”.

Dịch vụ Logistics cùng với công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ giáo dục được coi là các ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng” trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững ở nước ta.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Logistics ở nước ta, đồng thời góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội, Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản cuốn sách “Logistisc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do GS.TS. Đặng Đình Đào, TS. Vũ Thị Minh Loan, TS. Nguyễn Minh Ngọc, TS. Đặng Thu Hương và Ths. Phạm Thị Minh Thảo làm đồng chủ biên.

Cuốn sách bao gồm các công trình, các báo cáo khoa học tại hội thảo về đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước do GS.TS. Đặng Đình Đào làm chủ nhiệm, mã số ĐTĐL 2010T/33 “Phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế”, của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu, các Bộ và các địa phương.

Logistics là một khoa học, là ngành dịch vụ đang được quan tâm phát triển ở nước ta trong những năm gần đây và đang còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, tổng kết. Những bài viết được công bố ở đây mới chỉ là những cái nhìn ban đầu. Có những nhận định, đánh giá có thể được nhiều người đồng tình, thống nhất, nhưng cũng có thể có những vấn đề, những nhận xét, đánh giá còn là đối tượng của các cuộc hội thảo. Đây cũng là điều bình thường. Với mong muốn cung cấp thông tin, thúc đẩy và nâng cao nhận thức xã hội về Logistics, làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các trường đại học kinh tế, hướng tới Kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách và mong nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ bạn đọc.

Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển

GS.TS. NGƯT. Đặng Đình Đào

 

Về đầu trang

Định dạng PDF, PRC, EPUB, MOBI là sách miễn phí (free). Ebook bản quyền sau khi mua sẽ tải về (download) và đọc thông qua trình đọc Alezaa trên các thiết bị.