Chọn lọc Mới Bán chạy Danh mục Tìm Thư viện của tôi

Đồng bộ sách của bạn vào Alezaa Premium

Giáo trình Kiểm toán tài chính

Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.
Tác giả: GS. TS Nguyễn Quang Quynh & PGS. TS Ngô Trí Tuệ.
Giá bìa: 99.000đ. Ebook: 49.000đ.

Lời nói đầu

Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán”, Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ.

Trong lần tái bản này, cuốn sách Kiểm toán tài chính bao gồm 18 chương được sắp xếp vào hai phần:

PHẦN THỨ NHẤT: Tổng quan về kiểm toán tài chính, gồm các chương:

Chương thứ nhất : Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán

Chương thứ hai : Mục tiêu kiểm toán tài chính

Chương thứ ba : Bằng chứng kiểm toán

Chương thứ tư : Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương thứ năm : Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Chương thứ sáu : Thực hiện kế hoạch kiểm toán

Chương thứ bảy : Kết thúc kiểm toán

Chương thứ tám : Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

PHẦN THỨ HAI: Kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu, gồm các chương:

Chương thứ chín : Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền

Chương thứ mười : Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán

Chương thứ mười một : Kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Chương thứ mười hai : Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên

Chương thứ mười ba : Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn

Chương thứ mười bốn : Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn

Chương thứ mười lăm : Kiểm toán tiền

Chương thứ mười sáu : Kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chương thứ mười bảy : Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Chương thứ mười tám : Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Việc phân chia các phần, các chương chỉ có ý nghĩa tương đối với mục đích tiện lợi cho việc nghiên cứu giảng dạy.

Trong lần biên soạn này, Cuốn sách có sự tham gia trực tiếp của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng thuộc Kiểm toán Nhà nước, các Công ty kiểm toán: AASC, AFC, VACO. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trên đã trực tiếp tham gia ý kiến vào nội dung và kết cấu chung của cuốn sách và cử các nhà khoa học trực tiếp tham gia biên soạn. Do vậy, Cuốn sách là một công trình tập thể với sự tham gia biên soạn trực tiếp của các nhà khoa học. Cụ thể:

- TS. Phạm Huy Đoán, nguyên Giám đốc AASC, biên soạn Chương thứ mười bảy.

- ThS. Bùi Thị Minh Hải, giảng viên Bộ môn Kiểm toán, cùng biên soạn Chương thứ bảy

- TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Bộ môn Kiểm toán ĐHKTQD biên soạn Chương thứ tám và cùng biên soạn Chương thứ ba.

- PGS.TS. Lê Thị Hoà, Phó Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Hà Nội cùng biên soạn Chương thứ bảy.

- TS. Tô Văn Nhật, giảng viên Bộ môn Kiểm toán ĐHKTQD biên soạn Chương thứ mười một và Chương thứ mười hai.

- GS.TS Nguyễn Quang Quynh, biên soạn các chương: Chương thứ nhất, Chương thứ hai, Chương thứ sáu, Chương thứ chín, Chương thứ mười ba và Chương thứ mười bốn và là đồng Chủ biên.

- PGS.TS. Ngô Trí Tuệ, Q.Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán Nhà nước, đồng Chủ biên biên soạn các chương: Chương thứ tư, Chương thứ năm, Chương thứ mười và Chương thứ mười bảy.

- TS. Mai Vinh, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực 1 biên soạn Chương thứ mười tám.

- TS. Trần Mạnh Dũng, giảng viên Bộ môn Kiểm toán cùng biên soạn Chương thứ ba và Chương thứ mười hai, Chương thứ mười sáu.

- TS. Phan Trung Kiên, Phó Trưởng Bộ môn Kiểm toán cùng biên soạn Chương thứ mười lăm.

- TS. Nguyễn Thị Hồng Thuý, giảng viên Bộ môn Kiểm toán cùng biên soạn Chương thứ mười một.

- ThS. Đinh Thế Hùng, PGĐ Trung tâm Tư vấn Kế toán - Kiểm toán, giảng viên Bộ môn Kiểm toán cùng biên soạn Chương thứ mười bảy.

Giáo trình Kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán và được tái bản sau thẩm định của Hội đồng Khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng với những đơn vị, cá nhân đã trực tiếp tham gia trong quá trình biên soạn, Bộ môn còn nhận được sự giúp đỡ về nguồn tài liệu và ý kiến của các tập thể và cá nhân khác như: các Khoa Kế toán của các trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM, Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Popona (Hoa Kỳ); Đại học Saint Marys và Đại học Moncton (Canada); các Công ty Kiểm toán Ernst&Young, Price Waterhouse - Coopers. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành biên soạn cuốn sách này. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi được xuất bản cuốn sách “Kiểm toán nội bộ hiện đại” của Victor Z. Brink và Herbert Witt - nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để biên soạn giáo trình này.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý, phê bình của độc giả cho lần tái bản này.

Các tác giả

 

Về đầu trang

Định dạng PDF, PRC, EPUB, MOBI là sách miễn phí (free). Ebook bản quyền sau khi mua sẽ tải về (download) và đọc thông qua trình đọc Alezaa trên các thiết bị.