Chọn lọc Mới Bán chạy Danh mục Tìm Thư viện của tôi

Đồng bộ sách của bạn vào Alezaa Premium

Phân tích chính sách phát triển - Phương pháp và Kỹ năng

Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.
Tác giả: TS. Phạm Ngọc Linh (Chủ biên).
Giá bìa: 30.000đ. Ebook: 15.000đ.

LỜI GIỚI THIỆU

Bất cứ một quốc gia nào, dù là nền kinh tế thị trường hay phi thị trường, trên con đường phát triển của mình đều cần có sự tham gia quản lý, điều hành vĩ mô một cách hữu hiệu từ phía chính phủ. Một trong những công cụ các chính phủ thường xuyên sử dụng đó là một hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội linh hoạt, mềm dẻo. Để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong mỗi giai đoạn, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cần phải biết kết hợp những nguyên lý cơ bản của sự phát triển với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Quá trình hoạch định và thực thi một chính sách phát triển kinh tế - xã hội (viết tắt là chính sách phát triển) bao gồm năm giai đoạn: Xác định vấn đề chính sách; hình thành chính sách; phê chuẩn chính sách; áp dụng chính sách và đánh giá chính sách. Để có được những cơ sở dữ liệu, thông tin chính xác cho việc đưa ra các quyết định chính sách đúng đắn, các nhà hoạch định chính sách rất cần sự cung cấp thông tin đáng tin cậy từ các nhà phân tích. Các nhà phân tích chính sách trở thành các chuyên gia tư vấn luôn hoạt động bên cạnh các nhà hoạch định chính sách. Những thông tin mà các nhà phân tích cung cấp được hình thành từ năm giai đoạn phân tích tương ứng với năm giai đoạn của quá trình chính sách, đó là: Cấu trúc vấn đề chính sách; dự báo tương lai chính sách; đề xuất hoạt động chính sách; giám sát kết quả đầu ra chính sách và đánh giá thực hiện chính sách.

Cuốn sách chuyên khảo Phân tích chính sách phát triển nhằm mục đích giới thiệu một cách có hệ thống lý luận, phương pháp luận, cùng với các phương pháp và kỹ năng cụ thể trong phân tích các chính sách phát triển. Nội dung cuốn sách mong muốn giúp người đọc hiểu được vị trí, vai trò của phân tích chính sách đối với toàn bộ quy trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển. Bằng phương pháp nghiên cứu thực chứng, phê phán, dựa trên những nguyên lý chung, sử dụng tư duy logic cùng với sự hỗ trợ của các công cụ toán học, thống kê... cuốn sách mang đến cho người đọc một cách tiếp cận mới trong phân tích chính sách phát triển, đồng thời có thể nắm bắt được một số mô hình và kỹ thuật phân tích chính sách phát triển một cách cơ bản, khoa học.

Những thiếu sót của cuốn sách trong lần biên soạn đầu tiên này chắc chắn không thể tránh khỏi. Tác giả chân thành mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía người đọc.

Hà Nội 5/2009

Tác giả

 

Về đầu trang

Định dạng PDF, PRC, EPUB, MOBI là sách miễn phí (free). Ebook bản quyền sau khi mua sẽ tải về (download) và đọc thông qua trình đọc Alezaa trên các thiết bị.