Chọn lọc Mới Bán chạy Danh mục Tìm Thư viện của tôi

Đồng bộ sách của bạn vào Alezaa Premium

Giáo trình Pháp luật đại cương

Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.
Tác giả: TS. Nguyễn Hợp Toàn (Chủ biên).
Giá bìa: 80.000đ. Ebook: 40.000đ.

Lời nói đầu

Giáo trình Pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo Chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên năm đầu kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến Nhà nước và pháp luật Việt Nam, đủ làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong Chương trình đào tạo của các ngành và chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

Bốn chương đầu đề cập một số vấn đề cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Ba chương sau là nội dung chủ yếu của 3 ngành luật có vị trí nền tảng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam, đó là luật hành chính, luật dân sự và luật hình sự Việt Nam.

Tập thể tác giả biên soạn giáo trình bao gồm:

PGS. Nguyễn Hữu Viện: Chương I, IV

GVC. Phạm Văn Luyện và TS. Ngô Hải Phan: Chương II

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ: Chương III

ThS. Đỗ Kim Hoàng, PGS.TS. Trần Văn Nam: Chương V

TS. Nguyễn Hợp Toàn: Chương VI

ThS. Đinh Hoài Nam: Chương VII

Chủ biên: TS. Nguyễn Hợp Toàn

Giáo trình Pháp luật đại cương xuất bản có kế thừa các giáo trình Pháp luật đại cương của Khoa Luật đã xuất bản trước đây, đồng thời đã quán triệt những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trong lần tái bản thứ ba, giáo trình bổ sung và cập nhật những nội dung mới của các văn bản pháp luật được ban hành đến tháng 4 năm 2011. Đây là thời kỳ có nhiều văn bản pháp luật mới về tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đặc biệt là việc thể hiện những cam kết bằng pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong những năm đầu là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của người sử dụng giáo trình để có thể hoàn thiện hơn cho lần xuất bản sau.

Hà Nội, tháng 6 năm 2011

Tập thể tác giả

 

Về đầu trang

Định dạng PDF, PRC, EPUB, MOBI là sách miễn phí (free). Ebook bản quyền sau khi mua sẽ tải về (download) và đọc thông qua trình đọc Alezaa trên các thiết bị.